СтруктураСтруктура одобрена на заседании Совета НОЭКС (Протокол № 7 от 21.06.2012 г.)

Изменена на заседании Совета НОЭКС (Протокол № 15 от 12.12.2013 г.)

Изменена на заседании Совета НОЭКС ( Протокол № 17 от 23.04.2014 г.)

Изменена на заседании Совета НОЭКС ( Протокол № 24 от 03.03.2016 г.)

Изменена на заочном заседании Совета НОЭКС ( Протокол № 29 от 06.07.2017 г.)